Ullensaker Husflidslags logo  

Ullensaker Husflidslags styre 2017:

 

 

Leder: Katrine Grønneberg ullflid@gmail.com - 415 12 049
Nestleder: Grethe Koksvik
Sekretær: Anne Grethe Borgen sekretar@ullflid.org - 470 14 657
Studieleder: Kari Nermoen studieleder@ullflid.org - 907 20 275
Styremedlem: Anne Aas
Styremedlem: May Skolt
Styremedlem: Karin Strømdal
Ung husflid kontakt: Gullaug Wengshoel gullawen@online.no
Varamedlem: Grethe Andersen
Varamedlem: Eli Smokvina
Varamedlem: Wenche Ruud

 

 

I Norges Husflidslags strategiske plan er målet at lokallagene skal være:

• Ledende innen formidling av husflid

• Styrke den lokale identiteten

• Husflidsaktiviteter som gir skaperglede, er en del av alle barn og unges læring i nærmiljøet
Dette kan gjøres gjennom:

• Husflid i Kulturskolen og gjennom den kulturelle skolesekken.

• Arrangere husflidskurs med høy kvalitet.

• Formidle den handlingsbårne kunnskapen gjennom utstillinger og demonstrasjoner i det offentlige rom.

• Skape møteplasser for kreativitet og skaperglede på tvers av alder, kjønn og kulturer.

• Samarbeide med museer, skoler og fagmiljøer lokalt.
Lokallagene er selve grunnmuren for Norges Husflidslag. De er de fremste til å ta vare på de lokale husflidstradisjoner, og å bruke egnede steder i distriktet.

Bruk nettsiden vår, merk deg datoer og meld deg på kurs du ønsker å delta på.